Paweł Kowalewski – „NIE WOLNO!”

Seria fotograficzna NIE WOLNO! przygotowywana była przez kilka lat. Paweł Kowalewski podróżując po świecie, robił zdjęcia różnych znaków zakazu i nakazu, a potem w oparciu o nie powstawały reprodukcje. Po raz pierwszy zaprezentowane zostały na 2. Mediations Biennale w Poznaniu w 2010 roku. Głównym znakiem samego biennale była jedna z prac z cyklu, fotografia z komunikatem Europeans Only wydrukowana na wielkoformatowym banerze. Ta sama fotografia, reprodukowana wraz z innymi zakazami i nakazami na serii pocztówek, pojawiła się przy okazji działań performatywnych Pawła Kowalewskiego w trakcie Biennale w Wenecji w 2011 roku. Artysta odwiedzał turystyczne stoiska oraz kioski z suwenirami i dokładał swoje kartki z wielokulturowymi dyrektywami do pamiątkowych widokówek. Sam projekt jest bardzo intermedialny. Funkcjonował i w formie outdoorowej w 2010 roku, w formie viralowej w Wenecji oraz jako seria lightboxów towarzyszących instalacji Pawła Kowalewskiego Symulator totalitaryzmu w galerii Propaganda w Warszawie w 2012 roku, stanowiąc komentarz do interaktywnej, potężnej maszyny, której symulacja podejmuje problematykę totalitarnego paradygmatu, wbrew pozorom wciąż kształtującego współczesne społeczeństwo.

Paweł Kowalewski
NIE WOLNO!
Druk cyfrowy, 100 x 70 cm
2010

_

The series of photographs NOT ALLOWED! was prepared over several years. Pawel Kowalewski while travelling to different places, took photographs of various signs with orders and warnings/instructions and then developed reproductions based on them. They were presented for the first time at the 2 Mediations Biennale in Poznan in 2010. The main visual of this biennale was one of the works from the cycle with the message “Europeans only” printed on a giant mega sized banner. This same photography was reproduced with other orders and warnings/instructions on a series of post cards which were presented during Pawel Kowalewski’s performance art activities during the Venice Biennale in 2011. The artist visited tourist souvenir stalls and kiosks and added his cards with their multicultural directives to the existing display of cards. The project in itself is very cross medial. It has functioned as an outdoor campaign in 2010, in a viral form in Venice and also as a series of light-boxes which went together with Pawel Kowalewski’s installation “Totalitarian Simulator” in Gallery Propaganda in Warsaw in 2012. In this way they became a kind of commentary on the interactive, massive machine which dealt with simulations related to the totalitarian paradigms, which counter to received wisdom actually still shape modern society.

Paweł Kowalewski
NOT ALLOWED!
Digital print, 100 x 70 cm
2010