Paweł Kowalewski. Obraz z cyklu „Fin de siècle”

Paweł Kowalewski – polski artysta, malarz, autor instalacji, profesor ASP. Studiował Wydziale Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie uzyskał dyplom z wyróżnieniem w pracowni Stefana Gierowskiego. Od 1985 roku pracuje jako adiunkt na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 1982 roku wraz z Ryszardem Grzybem, Jarosławem Modzelewskim, Włodzimierzem Pawlakiem, Markiem Sobczykiem i Ryszardem Woźniakiem założył formację artystyczną Gruppa. Uczestniczył w jej wystawach, był również współwydawcą jej pisma „Oj dobrze już”. Obraz pochodzi z cyklu „Fin de siécle”, w którym artysta zmierza się z charakterystycznym dla każdego końca stulecia poczuciem nieuchronnej katastrofy. Praca przedstawia tapetę ze szlakiem kwiatów – wprowadza sztukę romantyczną do mieszczańskiego wnętrza. Jest zainspirowany ruchem artystycznym Arts and Crafts i ideą tworzenia sztuki użytkowej, funkcjonalnej, służącej społeczeństwu i jednocześnie nie tracącej swoich estetycznych wartości. Artyści ruchu przeciwstawiali się produkcji przemysłowej i zwracali się ku sztuce wykonywanej ręcznie. Cykl „Fin de siécle” był pokazywany w galerii Appendix w Warszawie. Później był wystawiany na wspólnej z Paulem Delvauxem wystawie, w słynnej Galerie Isy Brachot w Brukseli.

Paweł Kowalewski
Obraz z cyklu „Fin de siècle”
Olej na płótnie, 31.5 x 39 cm
1992

_

Pawel Kowalewski – a Polish artist, painter, creator of installations and Professor at the Warsaw Academy of Fine Arts. He studied painting at the Academy in Warsaw where he graduated with a diploma with distinction from the workshop of Stefan Gierowski. From 1985 he worked as an Assistant in the Department of Industrial Design at the Warsaw Academy of Fine Arts. In 1982 together with Ryszard Grzyb, Jaroslaw Modzelewski, Wlodzimierz Pawlak, Mark Sobczyk and Ryszard Wozniak he founded the artistic group, “Gruppa”. He participated in their exhibitions and was also the co-publisher of their periodical “Oj dobrze już/ Oh, it’s ok now”. This painting comes from the series “Fin de siècle” in which the artist deals with the characteristic feeling of catastrophe to be found at the end of every century. The work shows wall paper made from a path of flowers which brings romantic art to a bourgeois interior. The work is inspired by the Arts and Crafts movement and the idea of creating art that is functional and which serves society but which has not lost its aesthetic value. The artists of this movement were opposed to industrial production and moved back towards an ideal of handicrafts. The series “Fin de siècle” was shown in the Appendix Gallery in Warsaw. Later it was exhibited at a joint exhibition with Paul Delvaux at the famous Gallery Isy Brachot in Brussels.

Paweł Kowalewski
Painting from the series “Fin de siècle”
Oil on canvas, 31.5 x 39 cm
1992