Mikołaj Kasprzyk – „Bez tytułu”

Mikołaj Kasprzyk urodził się w 1953 roku w Warszawie. Studiował na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni prof. Jacka Sienickiego. Był wykładowcą na Wydziale Malarstwa macierzystej uczelni. Jest laureatem nagrody obraz roku w konkursie miesięcznika „Art & Business” w 2001. Maluje głównie obrazy olejne, których bohaterami są najczęściej miniaturowe postacie, o uproszczonych sylwetkach. Artysta przedstawia je, jako wykonujące rożne czynności, czasami absurdalne i niezrozumiale. Od 2009 roku Kasprzyk jest obecny w Kompasie Sztuki – rankingu prezentującym najciekawszych polskich artystów. Prezentowany obraz jest klasycznym przykładem twórczości Mikołaja Kasprzyka. Zarówno kompozycyjnie, jak i w doborze barw artysta nawiązuje do sztuki włoskiego Quattrocenta, a wszelkie podobieństwo do surrealizmu – co wielokrotnie sam podkreśla – jest przypadkowe i powierzchowne. Uproszczony, wyidealizowany pejzaż, harmonia barw i kształtów, spokój i wyciszenie – wszystkie te elementy decydują o niepowtarzalnym stylu artysty.

Mikołaj Kasprzyk
Bez tytułu
Olej na płótnie, 54 x 38 cm
2007

_

Mikolaj Kasprzyk was born in 1953 in Warsaw. He studied at the Warsaw Academy of Fine Arts under Professor Jacek Sienicki. He was also a lecturer at the Painting School of this Institute. He is the winner of a prize for the picture of the year in the monthly magazine “Art and Business”in 2001. He most often paints oil paintings, normally featuring miniature characters with simplified silhouettes. The artist presents them as they perform a variety of often absurd or incomprehensible activities. Since 2009 Kasprzyk has been present in Art Compass – a ranking presenting the most interesting Polish artists. The presented painting is a classic example of the work of Mikołaj Kasprzyka. Both in terms of composition and in the choice of colours the artist refers to works of the Italian 15th century (Quattrocenta) and all similarities to surrealism – which he often himself emphasises – is accidental and superficial. Simplified, idealised landscapes with a harmony of colours and shapes and a quiet and composed feel are the main elements which make up the unique style of this artist.

Mikołaj Kasprzyk
Untitled
Oil on canvas, 54 x 38 cm
2007