Ryszard Grzyb – „Nosorożec”

Ryszard Grzyb jest znanym malarzem, poetą i projektantem graficznym. Jest uważany za prekursora nowej ekspresji w polskiej sztuce lat osiemdziesiątych. Studiował malarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Później przeniósł się do Warszawy, aby skończyć studia w Akademii Sztuk Pięknych. Jest kojarzony z neoekspresjonizmem i uczestnictwem w działaniach Gruppy – formacji artystycznej powstałej w 1983 roku. Akwarela Grzyba przedstawia nosorożca. Malowanie zwierząt wyznacza kolejny etap w malarstwie Ryszarda Grzyba. Na płótnach pojawiają się nosorożce, króliki, motyle i żółwie. Artystę inspirują prehistoryczne rysunki naskalne z Australii, Afryki i Ameryki. Prastary, podejmowany w sztuce od wieków temat zwierzęcia został przez artystę ujęty w nowej formie, którą charakteryzują żywe kolory, geometryczność kształtów i bogactwo ornamentów. Dla Ryszarda Grzyba przedstawienie malarskie jest ściśle związane z myśleniem magicznym obecnym w kulturach pierwotnych i sygnalizuje jedność człowieka z naturą.

Ryszard Grzyb
Nosorożec
Akwarela, 54 x 36 cm
2014

_

Ryszard Grzyb is a well known painter, poet and graphic designer. He’s regarded as being the precursor of a new kind of expression in Polish in the 1980s. He first studied painting at the Higher State School of Art in Wrocław. Later he moved to Warsaw, so as to finish his studies at the Academy of Fine Art. He’s associated with neo-expressionism and was also a part of the activities of Gruppa – an artistic collective founded in 1983. Grzyb’s watercolour presents a rhinoceros. The painting of animals marked another stage of Ryszard Grzyb’s paintings. In his work he featured rhinoceros, rabbits, butterflies and tortoises. The artist had been inspired by prehistoric rock drawings from Australia, Africa and America. Primeval animal motifs, found in art for centuries, were presented by the artist in a new way, characterised by bright colours, geometrical shapes and a richness of ornaments. For Ryszard Grzyb painting is closely connected to the magical thoughts present in ancient cultures and suggest the union between man and nature.

Ryszard Grzyb
Rhinoceros
Watercolour, 54 x 36 cm
2014