Edward Dwurnik – „Pl. Trzech Krzyży”

Edward Dwurnik to jeden z najbardziej znanych polskich, malarzy i grafików. Studiował w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych tworzył cykle komentujące polityczną sytuację w kraju (m.in. Obrazy duże). W latach dziewięćdziesiątych tworzy Błękitne Miasta, Diagonale i Wyliczankę i Pejzaże Morskie, które łączą się w cykl pt. Błękitne. W 2000 roku zaczyna malować abstrakcyjne obrazy, które nawiązują do malarstwa Jacksona Pollocka i uprawianego przez niego stylu action-painting, polegającego na ekspresyjnym, wylewaniu i chlapania farbą bezpośrednio na płótno. Edward Dwurnik uczestniczył w wielu wystawach zagranicznych m.in. w Documenta w Kassel w 1982 i Biennale Sztuki w São Paulo w 1987. Jego prace znajdują się w zbiorach galerii Albertina w Wiedniu, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie i Muzeum Narodowym w Krakowie. Obraz przedstawiający widok Warszawy pochodzi z jego pierwszego artystycznego cyklu Podróż Autostopem. Przedstawia Plac Trzech Krzyży. Owy cykl to zainspirowane Nikiforem, prymitywizujące rysunki i obrazy, przedstawiające różne polskie miasta. W ich przedstawieniu artysta nie zachowuje topografii ani perspektywy. W owych miasta artysta umieszcza ,,idole” – pomniki i głowy, które symbolizują władzę totalitarną panującej w Polsce.

Edward Dwurnik
Pl. Trzech Krzyży
Olej na płótnie, 54 x 45 cm
2002

_

Edward Dwurnik is one of Poland’s best known painters and graphic designers. He studied at the Warsaw Academy of Fine Arts. In the 1980s and 90s he created series of artistic works commenting on the political situation at the time (e.g. Big Pictures). In the 90s he created the Blue Town, Diagonals, Numbers as well as sea landscapes which are grouped in the series “Blue”. In 2000 he started to paint abstract pictures which allude to the work of Jackson Pollock, and his style of action-painting, consisting of the expressive, pouring and splashing of paint directly onto the canvass. Edward Dwurnik has taken part in many exhibitions abroad, including Documenta in Kassel in 1982 and Biennale Art in Sao Paulo in 1987. His works are to be found in the collections of the Albertina Gallery in Vienna, the Centre for Contemporary Art, Ujazdowski Castle, Warsaw and the National Museum in Krakow. This painting shows a view of Warsaw and it comes from the artist’s first series of work “Hitch-hiking Journey (Podróz Autostopem). It portrays Three Crosses Square (Pl. Trzech Krzyży) in Warsaw. This series was inspired by Nikifor, and his primitive style of drawings and paintings showing various Polish towns. In portraying these scenes the artist does not follow the rules of topography or perspective. In the portrayed towns the artist places “idols” – monuments and busts which symbolise the totalitarian power which was governing Poland at that time.

Edward Dwurnik
Three Crosses Square (Pl. Trzech Krzyży)
Serigrafia, 54 x 45 cm
2002