Karol Marks Krzyczący

Rzeźbiarz, twórca instalacji i obiektów, plakacista. Absolwent ASP w Warszawie. Już w czasie studiów związał się z Teatrem Laboratorium Jerzego Grotowskiego, dla którego projektował plakaty. W okresie stanu wojennego współpracował z podziemną prasą m.in. „Tygodnikiem Wjennym” i pismem „Hiny”. Jego prace znajdują się w zbiorach największych muzeów i galerii w Polsce i we Włoszech. „Rzeźba jest określona historycznie – jak u Heideggera. To bezustanny powrót i szukanie źródła-początku, poszukiwanie związków z własnymi korzeniami, własnej tożsamości. Tu słowa są bezradne. Trzeba by – za Celanem – chyba skoczyć z mostu, żeby choć na ułamek sekundy być blisko tej tajemnicy”.

Karol Marks Krzyczący, 2013, aluminium
Fragment prac Portret Totalny Karola Marksa (1978) i Portret
Zbiorowy (1980)
Krzysztof M. Bednarski (ur.1953)

_

Sculptor, Installation, objects and poster artist. Graduate of the Academy of Fine Arts in Warsaw. During his studies he started designing posters for Jerzy Grotowski Laboratory Theatre. Throughout the martial law period in Poland he was cooperating with underground press – “Tygodnik Wojenny” and “Hiny” magazine among others. His works are included in the collection of greatest museums and galleries in Poland and Italy. “A sculpture is something historical – just like Heidegger said. It is a constant return and search for the source, for the beginning, a quest for the affiliation with your roots, for your own identity. Words are useless. To get close to this mystery, even for a split of a second, one should – like Celan – jump off a bridge”.

Karl Marx Screaming, 2013, aluminium
Fragment of work Total Portrait of Karl Marx (1978) and Collective
Portrait (1980)
Krzysztof M. Bednarski (born 1953)