Jacek Sempoliński – „Krzyk”

Profesor Jacek Sempoliński to legendarny malarz, rysownik, pedagog, krytyk i eseista. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Początkowo zajmował się scenografią. W latach pięćdziesiątych wykonał polichromię na fasadach kamienic Starego i Nowego Miasta w odbudowanej Warszawie. Był uczestnikiem Arsenału 55 – wystawy będącej sprzeciwem młodych twórców wobec oficjalnie panującego socrealizmu, zorganizowanej w warszawskim Arsenale. W tej samej wystawie wzięli udział także tacy artyści jak Andrzej Wróblewski, Franciszek Starowieyski czy Alina Szapocznikow. Z obrazu „Krzyk” bije niezwykła ekspresja. Na białym, płótnie widać mocno kreślone linie. Niemy krzyk z obrazu ulega artykulacji. Gwałtownie pokreślone powierzchnie wręcz ,,przemawiają”do widza. Ten obraz to „klasyczny” Sempoliński – naszpikowany emocjami, dotykający „rzeczy ostatecznych”. Jako człowiek głęboko religijny, artysta przez lata poszukiwał nowych środków wyrazu dla tematów eschatologicznych, cierpienia, ukrzyżowania.

Jacek Sempoliński
Krzyk
Pastel na papierze, 97 x 67 cm

_

Professor Jacek Sempolinski is a legendary painter, drawer, teacher, critic and essayist. He studied at the Warsaw Academy of Fine Arts. At the beginning he worked in set design. In the 1950s he produced the polychrome murals on the facades of the buildings in the Old and New Towns of newly rebuilt Warsaw. He took part in Arsenal 55 – an exhibition which was a rebellion by young artists against the officially sanctioned style of social realism, which was organised in the Warsaw Arsenal. Other artists such as Andrzej Wroblewski, Franciszek Starowieyski and Alina Szapocznikow also took part in this exhibition. The picture “Shout (Krzyk)” demonstrates an extraordinary expressiveness. On a white canvas we can see strongly drawn lines. The voiceless shout from the picture becomes in itself an articulation. The violently drawn surface of the picture directly “communicates” with the viewer. This picture is “classic” Sempolinski – full of emotion, dealing with the “ultimate questions”. As a deeply religious man, the artist for years has been searching for new ways to express the eschatological themes of pain and crucifixion.

Jacek Sempoliński
Scream
Pastel on paper, 97 x 67 cm