Jarosław Modzelewski – „Bez tytułu”

Profesor Jarosław Modzelewski – Malarz, rysownik. Profesor ASP w Warszawie Jeden z najbardziej wyrazistych współczesnych polskich malarzy. Urodzony 8 października 1955 w Warszawie, mieszka w Warszawie. Jako profesor warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych Modzelewski kontynuuje tradycje pracowni swojego nauczyciela Stefana Gierowskiego. Miłośnicy jego malarstwa odnajdują w nim uniwersalny temat samotności współczesnego człowieka zagubionego pomiędzy historią a transcendencją. Cechą charakterystyczną jego obrazów jest lapidarna forma i momentalna narracja, którą maluje ulotne chwile. Za każdym razem ujmuje temat w sposób umowny, uproszczony, nie przekraczając jednak granicy realizmu. Jego prace znajdują się w zbiorach m.in.: Muzeum Narodowego w Warszawie, Krakowie i Poznaniu, Narodowej Galerii Sztuki Zachęta, Muzeum Sztuki w Łodzi oraz w kolekcjach prywatnych w Polsce i za granicą.

Jarosław Modzelewski
Bez tytułu
Kolaż, 19 x 29 cm

_

Professor Jaroslaw Modzelewski – Painter and graphic artist. Professor at the Warsaw Fine Arts Academy. One of the most characteristic contemporary Polish artists. Born on 8 October 1955 in Warsaw, and lives in Warsaw. As a Professor at the Warsaw School of Fine Arts he continues the tradition of the work of his teacher Stefan Gierowski. Fans of his painting find there universal themes of the loneliness of the contemporary man who is lost between history and transcendence. His paintings are characterised by a concise form allied with a narrative which paints fleeting moments. Each time he deals with the subject in a fictional way, simplified, however without ever exceeding the borders of realism. His work is to be found in the collections of amongst others the National Museums of Warsaw, Krakow and Poznan, Zacheta National Gallery, Lodz Museum of Art as well as private collections in Poland and abroad.

Jarosław Modzelewski
Untitled
Collage, 19 x 29 cm