Zbigniew Libera – szkic do „Obóz koncentracyjny Lego”

Zbigniew Libera jest polskim artystą, performerem i fotografem. Jest uważany za prekursora nurtu sztuki krytycznej, która komentuje w sposób krytyczny sytuacje społeczne, polityczne i ekonomiczne. W swojej twórczości podejmuje kontrowersyjne i prowokujące odbiorców tematy. Jego prace znajdują się m.in. w zbiorach: CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie, Narodowej Galerii Sztuki „Zachęta” w Warszawie, Jewish Museum w Nowym Jorku, Haus der Geschichte w Bonn. Rysunek przedstawia szkic do najsłynniejszej z ,,zabawek”, serii Libery Lego-obóz koncentracyjny. Klocki Lego, po złożeniu, układają się w model nazistowskiego obozu koncentracyjnego. W projekcie artysta porusza temat Holocaustu w świadomości współczesnego, konsumpcyjnego społeczeństwa i krytykuje manipulacje rynkowe związane z kulturą pamięci. Zauważa również niebezpieczny potencjał przemocy zawarty w zabawkach. Sam Libera zauważał podobieństwo między mechanizmem układania budowli z Lego a systemem opresji – ,,nie można z tych klocków zbudować nic, na co nie pozwala precyzyjny, racjonalny system”. Praca Libery miała być pokazywana w polskim pawilonie na Biennale w W enecji, w 1997 roku, ale nie została dopuszczona do ekspozycji. Od tego czasu Libera zawsze odrzuca zaproszenia do udziału w ekspozycji Biennale. Projekt Lego-obóz koncentracyjny przyniósł Liberze międzynarodową sławę i trafił do The Jewish Museum w Nowym Jorku.

Zbigniew Libera
Szkic do „Obóz koncentracyjny Lego”
Rysunek ołówkiem, 59 x 40 cm
1996

_

Zbigniew Libera is a Polish artist, performer and photographer. He is regarded as the precursor of a trend of critical art which comments on social, political and economic situations in a critical way. His works deal with provocative and controversial subjects and are to be found, amongst other places, in the collections of the Centre for Contemporary Art, Ujazdowski Castle in Warsaw, Zacheta National Gallery in Warsaw, the Jewish Museum in New York and the Haus der Geschichte in Bonn. The drawing shows a sketch of the most famous of the “toys” of the Libera series, the Lego Concentration Camp. A Nazi concentration camp made from Lego. In this project the artist deals with the topic of the Holocaust in the consciousness of the contemporary materialistic society and criticises the market manipulation of the culture of memory. He also notices the dangerous violent tendency to be found in toys. Libera himself noticed the similarity between the mechanism of putting together a Lego building and a system of oppression – “you can’t build anything from these blocks which is not allowed by a precise and rational system”. Libera’s work was supposed to be shown in the Polish pavilion at the Venice Biennale in 1997, but its display was stopped. From this day Libera has always declined invitations to take part in Biennale exhibitions. The Lego Concentration camp design has brought Libera international fame and this work is shown in the Jewish Museum in New York

Zbigniew Libera
Sketch for Lego Concentration Camp
Pencil on paper, 59 x 40 cm
1996