Jakub Danilewicz – „Bez tytułu”

Jakub Danilewicz – urodził się w 1992 r. Studiował na Wydziale Rzeźby i Intermediów Akademii Sztuk Piękny ch w Gdańsku, obecnie na Kunstuniversität Linz pod kierunkiem prof. Christy Sommerer. Brał udział w wystawach zbiorowych w kraju i za granicą, między innymi w Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK i w ramach tegorocznej edycji festiwalu Warszawa w Budowie. Finalista konkursu Artystyczna Podróż Hestii 2016.

Jakub Danilewicz
Bez tytułu
Druk pigmentowy na papierze bawełnianym, 40 x 50 cm,
2016

_

Jakub Daniliwicz – was born in 1992. He studied at the Department of Sculpture and Intermedia, at the Gdansk Fine Arts Academy and currently studies at the Kunstuniversitat in Linz under Professor Christa Sommerer. He has taken part in joint exhibitions, both in Poland and abroad, amongst others at the Museum of Contemporary Art MOCAK and as part of this year’s edition of the “Warsaw under construction” Festival. He was also a finalist in the Hestia Artistic Journey competition in 2016.

Jakub Danilewicz
Untitled
Pigment print on cotton paper, 40 x 50 cm
2016