Zdzisław Beksiński – „Bez tytułu”

Zdzisław Beksiński był znanym malarzem, grafikiem i fotografem. Studiował architekturę na Politechnice Krakowskiej. Od lat sześćdziesiątych zaczął skłaniać się do naturalizmu i symbolicznego obrazowania. Najbardziej popularne motywy w jego twórczości to ekspresjonistycznie przedstawieni ludzie i wszechobecne motywy śmierci, okrucieństwa i rozpadu. Na jego obrazach przeważa tematyka apokaliptycznych wizji, perwersyjnych obsesji i symboli śmierci. Rysunek przedstawia zdeformowanego człowieka. Nienaturalnie duża głowa, oczy umieszczone w dziwnych miejscach i zaklejone usta – wywołują u widza niepokój.

Zdzisław Beksiński
Bez tytułu
Ołówek na papierze, 30 x 21 cm
1958

_

Zdzislaw Beksinski was a well known painter, graphic illustrator and photographer. He studied architecture at Krakow Polytechnic. Since the 1960s he started to tend towards naturalism and symbolic painting. The most popular themes in his work are the expressionistic presentation of people and pervasive motifs of death, cruelty and decay. His pictures are dominated by apocalyptic motifs, visions, perverse obsessions and symbols of death. This picture presents a deformed person. With an unnaturally large head, eyes positioned in strange places and a taped up mouth – it illicits unease in the viewer.

Zdzisław Beksiński
Untitled
Pencil on paper, 30 x 21 cm
1958