Super-Pharm


Dzięki zaufaniu, którym obdarzyła nas marka Super-Pharm mogliśmy budować każdy aspekt jej świata. Dzięki temu powstała niezwykle szeroka i spójna platforma komunikacji. Stworzyliśmy ponad 17 tys. projektów digitalowych, a wszystkie dołożyły swoją cegiełkę do świata Super-Pharm.

Zobacz następny