Velvet Eko

Jak atrakcyjnie pokazać
zaangażowanie społeczne lidera rynku?Nowa platforma komunikacji Velvet Care
nie tylko komunikuje innowacje firmy w zakresie ESG,
ale także promuje dobre praktyki i w czytelny
sposób przedstawia korzyści dla konsumenta.Efekty:Wzmocnienie pozycji marki

Jako lokalnego gracza, troszczącego się
o środowisko naturalne w Polsce
(potwierdzone badaniami jakościowymi).

Zobacz następny

Jak skutecznie zakomunikować
problem braku energii?

Nowa platforma komunikacji suplementu diety Bodymax oparta jest na postaciach leniwców, personifikacjach problemu.

POZNAJ SZCZEGÓŁY