Communication Unlimited sp. z o.o.

  • Adres: Platinium III, ul. Wołoska 9a, 02-583 Warszawa
  • Tel: +48 22 395 52 00

  • Elżbieta Wojtczak, CEO
  • Email: ewojtczak@commu.pl